- Komerční sdělení -spot_img

Živnostníci začínají dostávat oznámení o nové výši pojistného, ​​zaplatit ho třeba do 8. února. Upozorňuje na to specialistka komunikace Sociální pojišťovny (SP) Jana Hrabková.
„Sociální pojišťovna v těchto dnech začíná živnostníkům a ostatním osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) posílat oznámení o nové výši pojistného v souvislosti se změnou minimálního a maximálního vyměřovacího základu od 1. ledna 2021,“ vysvětlila pojišťovna s tím, že živnostníci dostanou spolu 174.957 oznámení buď dopisem prostřednictvím pošty nebo elektronicky, pokud mají zřízenou e-schránku. Poštou bude odeslaných 156.870 oznámení a do e-schránek půjde dalších 18.087.
„Jde o vstřícnou službu Sociální pojišťovny. Nová výše pojistného se od 1. ledna tohoto roku týká 174.724 OSVČ, kterým se mění minimální vyměřovací základ a dalších 233 OSVČ si musí platby upravit pro změnu maximálního vyměřovacího základu,“ poznamenala pojišťovna. Obě skupiny pojištěnců tak budou muset novou výši pojistného poprvé uhradit do 8. února. Sociální pojišťovna jim zároveň doporučuje, aby si nezapomněli včas upravit i platební příkaz v bance.

Jak připomněla SP, nové minimální pojistné pro OSVČ s minimálním vyměřovacím základem bude představovat 180,99 eura měsíčně (v roce 2020 to bylo 167,89 eura). OSVČ s maximálním vyměřovacím základem budou v tomto roce platit pojistné ve výši 2533,98 eura měsíčně (loni to bylo 2350,66 eura).

Další oznámení o výši pojistného bude Sociální pojišťovna živnostníkům a OSVČ posílat už v únoru. Půjde o ty OSVČ, které nepodali daňové přiznání za rok 2019 ve lhůtě do 31. března 2020, ale učinili tak nejpozději do 2. listopadu 2020. „Tímto OSVČ bude vznik, zánik, resp. Trvání povinného sociálního pojištění posuzovat až k 1. únoru 2021, „vysvětlila pojišťovna s tím, že vznik, zánik nebo trvání povinného pojištění OSVČ od 1. února 2021 is určením výšky“ nového „pojistného na základě údajů z daňového přiznání za rok 2019 jim Sociální pojišťovna oznámí do 22. února.

- A word from our sposor -

spot_img

Pro živnostníky platí nová výška pojistného