- Komerční sdělení -spot_img

Pro pandemii nového koronavirus mnozí zaměstnanci pracující za hranicemi, živnostníci či jiné osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s prací v zahraničí aktuálně vykonávají práci z domova – na Slovensku. Sociální pojišťovna (SP) upozorňuje, že ani při přechodu z práce v jiné zemi na home office v této situaci není třeba řešit otázku sociálního zabezpečení ani změnu státu, v němž je daný zaměstnanec pojištěn na sociální zabezpečení. Informoval o tom specialista komunikace SP Marian Skotka.

„Pokud zaměstnanec nebo OSVČ s bydlištěm na území Slovenska začne vykonávat výdělečnou činnost výlučně z domu, přičemž dosud vykonával výdělečnou činnost výlučně v jiném členském státě EU, není třeba tuto změnu oznámit Sociální pojišťovně,“ zpřesňuje pojišťovna s tím, že zaměstnanec nebo OSVČ zůstává pojištěný na sociální zabezpečení v daném členském státě.

Pokud zaměstnanec nebo OSVČ začne vykonávat výdělečnou činnost z domu, avšak stále pracuje v jiném členském státě EU – například pár dní v měsíci zajede i do sídla firmy – přičemž dosud vykonával výdělečnou činnost výlučně v jiném státě EU, ani tuto změnu netřeba oznámit Sociální pojišťovně . „Čili netřeba žádat Sociální pojišťovnu o tzv. Určení použitelné legislativy. Zaměstnanec nebo OSVČ zůstává pojištěn na sociální zabezpečení v daném členském státě EU,“ vysvětlila SP.

Platí to i pro zaměstnance, kterému vznikne pracovní poměr v jiném členském státě během pandemie nového koronavirus a v důsledku mimořádných opatření momentálně vykonává práci z domu, přičemž podle pracovní smlouvy bude vykonávat výdělečnou činnost výlučně v jiném členském státě EU. Stejně je od vzniku pracovního poměru pojištěn v daném státě.

Avšak tyto a další zvláštní pravidla související s výkonem výdělečné činnosti na území členských států EU, Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska se vztahují výlučně během trvání pandemie, nejdéle do 30. června 2021, upozorňuje Sociální pojišťovna.

- A word from our sposor -

spot_img

Při přechodu z práce v zahraničí na home office se sociální pojištění nemění