- Komerční sdělení -spot_img

V prosinci minulého roku soudy rozhodly pro dočasnou ochranu před věřiteli 21 podnikatelským subjektům. Ve srovnání s předchozím měsícem, kdy soudy povolily dočasnou ochranu 30 podnikatelům, jejich počet klesl o 30 procent. V prosinci byla zrušena ochrana pro sedm společností na základě vlastní žádosti a třem firmám ji zrušil soud pro nedodržení podmínek na její udělení. Informoval o to tom provozovatel úvěrových registrů společnost CRIF – Slovak Credit Bureau.

Od 12. května do konce minulého roku dočasnou ochranu využívalo celkem 299 podnikatelských subjektů, což je o 3,82% více než bylo na konci listopadu 2020. Z nich největší podíl, a to 89,63%, připadal na právnické osoby. Od začátku poskytování dočasné ochrany soudy rozhodly o dočasné ochraně celkem pro 368 podnikatelských subjektů, ale 55 z nich ji zrušily na základě vlastní žádosti a 14 firmám dočasnou ochranu zrušily soudy na základě vlastního rozhodnutí.

„S výjimkou října počet rozhodnutí o poskytnutí dočasné ochrany podnikatele před věřiteli každý následující měsíc klesal. V prosinci, kdy soudy rozhodly o poskytnutí této formy podpory 21 podnikům, byl vůbec nejnižší,“ uvedla hlavní analytička CRIF SK Jana Marková.

Ze společností, které dočasnou ochranu podnikatele před věřiteli začaly využívat v prosinci 2020, byly podle obratu největšími Alkon Real, s. r. o., z Košic, která vyrábí kovové dveře a okna, a AgroMed, s. r. o., z Banské Bystrice, která poskytuje ostatní specializované stavební práce. Jejich obrat se pohyboval v rozmezí tří milionů do 3,999 milionu eur. Největším zaměstnavatelem byla společnost Aqua Wellness Trnava, spol. s r. o., ve které pracovalo 100 – 149 zaměstnanců.

Nejpočetnější skupina s počtem 67 nebo 22,41% podnikatelů, která dočasnou ochranu využívá, se věnuje velkoobchodu a maloobchodu a opravě motorových vozidel a motocyklů. Za ní následuje 40 nebo 13,38% podnikatelů z oblasti ubytovací a stravovací služby. Další příčky obsadily stavební firmy s 12,71% a průmyslová výroba s podílem 11,71% z celkového počtu podnikatelů pod dočasnou ochranou.

Z celkového počtu podnikatelských subjektů, které dočasnou ochranu využívají, jejich nejvíce, a to 94, sídlí v Bratislavském kraji a 47 v Banskobystrickém kraji. Naopak pouze 19 podnikatelů pod dočasnou ochranou je z Vysočiny a 21 z Prahy.

- A word from our sposor -

spot_img

Zájem o dočasnou ochranu v prosinci meziměsíčně klesl