- Komerční sdělení -spot_img

„Poškozený má nárok na úrazový příplatek z důvodu onemocnění COVID-19 pouze z úrazového pojištění toho zaměstnavatele, u kterého k tomuto onemocnění došlo,“ upřesnila SP s tím, že zaměstnavatel přitom musí potvrdit, že zaměstnanci onemocnění vzniklo při práci, kde je prokazatelný kontakt s tímto onemocněním nebo infekčním materiálem jako součást plnění pracovních úkolů nebo pracovních činností.

Jak vysvětlila SP, prakticky ani technicky není možné, aby k onemocnění COVID-19 poškozeného došlo současně u více zaměstnavatelů ve stejném čase, potvrzeno testem z téhož dne. „Nárok na úrazový příplatek nemůže poškozenému vzniknout současně z více úrazových pojištění zaměstnavatelů,“ uzavřela pojišťovna.

Zároveň Sociální pojišťovna informuje, že tuto dávku nelze přiznat osobě samostatně výdělečně činné, protože tato skupina pojištěnců není kryta úrazovým pojištěním, protože neplatí pojistné na úrazové pojištění.

- A word from our sposor -

spot_img

Úrazový příplatek pro COVID-19 lze přiznat pouze z jednoho zaměstnání