- Komerční sdělení -spot_img

Po třech letech růstu počet osobních bankrotů v roce 2020 meziročně klesl, a to až o více než 30 procent. Zatímco v roce 2019 na Slovensku zbankrotovalo 16.167 dlužníků, což byl historicky nejvyšší počet osobních bankrotů v jednom roce, loni to bylo 11.249 dlužníků. Vyplývá to z údajů správce úvěrových registrů CRIF – Slovak Credit Bureau (CRIF SK) Počet osobních bankrotů byl v minulém roce o téměř 19 procent menší i ve srovnání s rokem 2018 s 13.848 osobními bankroty, uvedla v pondělí CRIF SK.
„Více než pandemie nového koronavirus se na takovém výrazném propadu počtu osobních bankrotů v roce 2020 podílela změna konkurzní legislativy, která vstoupila v platnost 1. ledna 2020. Ta mimo jiné zpřísnila jednu z podmínek, za kterých je možné žádat o oddlužení formou konkurzu – a to , že exekuce musí trvat alespoň jeden rok. Zároveň nabyl účinnosti i zákon upravující postup ukončení tzv. starých exekucí, „uvedla hlavní analytička CRIF SK Jana Marková.

V roce 2020 bylo nejvíce osobních bankrotů vyhlášených v Banskobystrickém kraji, a to 1869. Nejméně to bylo v Žilinském kraji, kde zbankrotovalo 956 lidí. Loni tvořili největší skupinu zbankrotovaných dlužníků muži a ženy ve věku od 40 do 49 let, kterých bylo 30,84%, za nimi následovaly třicátníci s podílem 25,85% z celkového počtu bankrotů.

Soudy loni vydali i 12.325 rozhodnutí o zrušení konkurzu, z čehož až 91,93 procenta tvořily rozhodnutí o zrušení konkurzu pro nedostatek majetku, kdy dlužníci nezaplatili svým věřitelem ani jedno euro. Pouze 8,07 procenta dlužníků disponovalo majetkem, ze kterého bylo možné uhradit alespoň část z dluhů.

Od roku 2006, kdy na Slovensku začal platit institut osobního bankrotu, zbankrotovalo do konce roku 2020 49.421 obyvatel Slovenska. Lidé, kteří nemohou splácet své závazky pro výpadek příjmů v důsledku pandemie nového koronavirus, se ve statistikách podle Markové pravděpodobně objeví nejdříve koncem tohoto roku, většinou až v roce 2022. „Loni mohla pandemie ovlivnit počet osobních bankrotů omezeními režimu přijímání a vyřizování žádostí o osobní bankrot, jakož i finančními zdroji Centra právní pomoci, „upřesnila Marková.

- A word from our sposor -

spot_img

Počet bankrotů se loni meziročně propadl o 30 procent